husákglass.cz - rytí a vybrušování skla

 Rytí – neboli gravírování skla se provádí malými diamantovými kotouči, které do skla vyrývají různě hluboké zářezy, a tím na skle vytvářejí vzor, díky kterému  lze vyrábět nejrůznější upomínkové předměty – poháry, sklenky apodobně.
Rytí skla patří k nejnáročnějším technikám zušlechťování skla. Provádí se pomocí ryteckého stroje s měděnými kolečky.

 

Něco z historie rytého
V baroku se do popředí dostává zájem o čiré sklo zdobené rytím, nazývaným také řezbou, odvozenou z řezby drahokamů z doby Rudolfa II. Rytci skla zušlechťovali sklo pomocí smirku nanášeného na různě veliké měděné kotoučky ryteckých strojů, poháněných šlapáním nohou. Technika rytí skla se již během třicetileté války zvolna ujímá a je jednou z příčin postupného oddělení zušlechťovatelů skla od hutní prvovýroby přechodem na domácí řemeslnou práci. Ve druhé polovině 17. století jsou za podpory vrchnosti zakládána první cechovní sdružení zušlechťovatelů skla: v Chřibské v roce 1661, v Polevsku roku 1683 a v Kamenickém Šenově v roce 1694.
V té době se šíří také nový druh čiré kvalitní skloviny zvané český křišťál, která je velmi vhodná právě pro dekoraci rytím. Není bez zajímavosti, že jako jedné z prvních se jej podařilo utavit také sklárně v Juliovce (Juliusthal) na křižovatce cest mezi Mařenicemi a Krompachem. Rytí skla dosahuje již kolem roku 1700 velmi vysoké úrovně. Sklo bylo zdobeno portréty, loveckými výjevy a ornamentikou po vzoru francouzkých dekoratérů.
Prováděno bylo na rozmanité tvary číší, často upravené brusem, z nichž vyniká charakteristický tvar tzv. českého poháru. České ryté sklo zušlechtěné na novoborsku zaplavilo světové trhy již v první polovině 18. století díky zdejším obc.

 Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně